تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Android Studio

اندروید Android

اندروید یا Android چیست؟ اندروید (Android) عنوان سیستم عاملی موبایلی مبتنی بر هسته لینوکس است که توسط شرکت گوگل توسعه داده شده

Read More