تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

گوگل شیتس

صفحه گسترده Spreadsheet

صفحه گسترده یا Spreadsheet چیست؟ صفحه گسترده (Spreadsheet) به نرم افزارهایی گفته می‌شود که داده های کاربر را به فرم

Read More