تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کوتاه سازی نشانی

کوتاه سازی نشانی وب URL Shortening

کوتاه سازی نشانی وب یا URL Shortening چیست؟ کوتاه سازی نشانی وب (URL Shortening)، روشی است که طی آن یک

Read More