تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کلیپ بورد منیجر

مدیریت کلیپ بورد Clipboard Manager

مدیریت کلیپ بورد یا Clipboard Manager چیست؟ نرم افزار مدیریت کلیپ بورد (Clipboard Manager) نرم افزاری است که امکان مدیریت

Read More