تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کانفیگ فایل

فایل پیکربندی Configuration File

فایل پیکربندی یا Configuration File چیست؟ فایل پیکربندی (Configuration File یا به اختصار Config File) به گونه‌ای از فایل ها

Read More