تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

پوشه خانه

دایرکتوری خانه Home directory

دایرکتوری خانه یا Home directory چیست؟ دایرکتوری خانه یا پوشه خانه (Home directory) به دایرکتوری هایی در سیستم عامل های

Read More