نرم افزار مدیا پلیر Media player software

نرم افزار مدیا پلیر یا Media player software چیست؟ نرم افزار مدیا پلیر (Media player software) یا پخش کننده رسانه

بیشتر بخوانید

سی دی یا لوح فشرده Compact Disk – CD

سی دی (لوح فشرده) یا CD چیست؟ لوح فشرده (Compact Disc) یا به اختصار سی دی (CD)، نوعی فضای ذخیره‌ی

بیشتر بخوانید