تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

پلیر

نرم افزار مدیا پلیر Media player software

نرم افزار مدیا پلیر یا Media player software چیست؟ نرم افزار مدیا پلیر (Media player software) یا پخش کننده رسانه

Read More

سی دی یا لوح فشرده Compact Disk – CD

سی دی (لوح فشرده) یا CD چیست؟ لوح فشرده (Compact Disc) یا به اختصار سی دی (CD)، نوعی فضای ذخیره‌ی

Read More