تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

نسخه های قدیمی نرم افزار

رها افزار Abandonware

رها افزار یا Abandonware چیست؟ رها افزار (Abandonware) به نرم افزار یا محصولی گفته می‌شود که توسط سازنده آن به

Read More