تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

نرم افزار آزاد

نرم افزار آزاد Free Software

نرم افزار آزاد یا Free Software چیست؟ نرم افزار آزاد (Free Software) به نرم افزاری اطلاق می‌شود که به کاربران

Read More