تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

صفحه اسپلش

اسپلش اسکرین Splash screen

اسپلش اسکرین یا Splash screen چیست؟ اسپلش اسکرین (Splash screen) بخشی از رابط های کاربری گرافیکی است که معمولا هنگام

Read More