تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

شفافیت

تعیین کدورت و شفافیت المان ها در CSS – ویژگی opacity

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین میزان کدورت (و شفافیت) المان و ویژگی opacity آشنا می‌شوید.

Read More