تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

سیستم ریستور

سیستم ریستور System Restore

سیستم ریستور یا System Restore چیست؟ سیستم ریستور (System Restore یا بازگردانی سیستم) عنوان قابلیتی در سیستم عامل ویندوز است

Read More