تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

سند خالی در ورد

آموزش مایکروسافت ورد – شروع دوره – معرفی، اجرا و ایجاد سند جدید خالی

در نخستین بخش از دوره آموزشی مایکروسافت ورد به صورت کوتاه با این نرم افزار، نحوه اجرا و ایجاد یک سند خالی جدید در آن آشنا می‌شوید.

Read More