تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

سایه

اضافه کردن سایه به متن در CSS – ویژگی text-shadow

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه اضافه کردن سایه به متن و جزئیات ویژگی text-shadow در CSS آشنا می‌شوید.

Read More

اعمال افکت های مختلف روی متن در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه اعمال افکت ها یا جلوه هایی مانند سایه، خط دور و … روی متن آشنا می‌شوید.

Read More