تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

سایه متن

اضافه کردن سایه به متن در CSS – ویژگی text-shadow

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه اضافه کردن سایه به متن و جزئیات ویژگی text-shadow در CSS آشنا می‌شوید.

Read More