تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

سایبر اسپیس

فضای سایبر Cyberspace

فضای سایبر یا Cyberspace چیست؟ فضای سایبر (Cyberspace) به محیطی مفهومی اطلاق می‌شود که در آن ارتباطات از طریق شبکه‌های

Read More