تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

خاکستری‌نامه

نامه خاکستری (ایمیل) – Graymail (email)

نامه خاکستری یا گریمیل Graymail چیست؟ نامه خاکستری – خاکستری‌نامه یا گریمیل (Graymail) در حوزه ایمیل به پیام های ایمیلی

Read More