تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

جستجوگر

موتور جستجو Search Engine

موتور جستجو یا Search Engine چیست؟ موتور جستجو یک سامانه‌ی بازیابی اطلاعات است که به کاربر در یافتن اطلاعات موردنیازش

Read More