تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ثوابت

ثابت Constant

ثابت یا Constant چیست؟ ثابت (Constant) در زبان‌های برنامه نویسی به مقداری گفته می‌شود که در طول اجرای برنامه غیر

Read More