تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

تعمیر دیسک

یوتیلیتی – نرم افزار سودمند Utility Software

یوتیلیتی یا نرم افزار سودمند Utility Software چیست؟ نرم افزار سودمند (Utility Software) یا به اختصار یوتیلیتی (Utility) گونه‌ای از

Read More