تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

تصویر خام

تصویر خام Raw Image

تصویر خام یا Raw Image چیست؟ تصویر خام (Raw Image) به گونه‌هایی از فرمت‌های تصاویر دیجیتال گفته می‌شود که شامل

Read More