تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

تایپ کردن

شروع تایپ در مایکروسافت ورد و تغییر جهت متن

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تایپ ساده و تغییر جهت متن در این واژه پرداز آشنا می‌شوید.

Read More