تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

بند انگشتی

تصویر بندانگشتی Thumbnail

تصویر بندانگشتی یا Thumbnail چیست؟ تصویر بندانگشتی (Thumbnail) به تصاویر کوچکی گفته می‌شود که از روی یک تصویر اصلی یا

Read More