تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

بخش های تسک منیجر

تسک منیجر Task Manager

تسک منیجر یا Task Manager چیست؟ تسک منیجر (Task Manager) به گونه‌ای از برنامه های نظارت سیستمی گفته می‌شود که

Read More