سیستم ریستور System Restore

سیستم ریستور یا System Restore چیست؟ سیستم ریستور (System Restore یا بازگردانی سیستم) عنوان قابلیتی در سیستم عامل ویندوز است

بیشتر بخوانید