تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ارتفاع خط

تعیین ارتفاع خط و فاصله بین خطوط در CSS – ویژگی line-height

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین ارتفاع خط و فاصله بین خطوط در CSS با کمک ویژگی line-height آشنا می‌شوید.

Read More