تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Zoom

تغییر میزان بزرگنمایی محتویات سند در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر بزرگنمایی یا زوم و جزئیات آن در این واژه پرداز آشنا می‌شوید.

Read More