تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Obfuscator

مبهم سازی Obfuscation

مبهم سازی یا Obfuscation چیست؟ مبهم سازی (Obfuscation) در حوزه توسعه نرم افزار به فرایند ایجاد سورس کدهایی گفته می‌شود

Read More