تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

numeric lock

نام لاک Num Lock

نام لاک یا Num Lock چیست؟ نام لاک (Num Lock) یکی از کلیدهایی است که در اکثر کیبوردهای کامپیوتری دیده

Read More