واقعیت افزوده Augmented Reality – AR

واقعیت افزوده یا Augmented Reality چیست؟ واقعیت افزوده (به اختصار AR) نمایی از یک محیط فیزیکی در دنیای واقعی است

بیشتر بخوانید