اصل ASL (Age – S e x – Location)

اصل یا ASL چیست؟ ASL که معمولا در زبان فارسی با معادل نوشتاری “اصل” شناخته می‌شود اصطلاحی در حوزه ارتباطات

بیشتر بخوانید