تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Fill color

رنگ آمیزی و تغییر رنگ شکل در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه انتخاب رنگ برای رنگ آمیزی داخل شکل آشنا می‌شوید.

Read More