تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

epaper

کاغذ الکترونیک Electronic paper

کاغذ الکترونیک یا Electronic paper چیست؟ کاغذ الکترونیک (Electronic paper) یا E-paper نوعی دستگاه نمایشگر است که به لحاظ تشابه

Read More