تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

enumeration

نوع داده شمارشی Enumerated Data Type

نوع داده شمارشی یا Enumerated Data Type چیست؟ نوع داده شمارشی (Enumerated Data Type)، نوع داده‌ای است متشکل از مجموعه‌ای از

Read More