تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

e-paper

کتاب خوان الکترونیک E-book Reader

کتاب خوان الکترونیک یا E-book reader چیست؟ کتاب خوان الکترونیک (E-book Reader) یا به اختصار E-reader یک دستگاه همراه است

Read More

کاغذ الکترونیک Electronic paper

کاغذ الکترونیک یا Electronic paper چیست؟ کاغذ الکترونیک (Electronic paper) یا E-paper نوعی دستگاه نمایشگر است که به لحاظ تشابه

Read More