تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

crypto locker

باج افزار Ransomware

باج افزار یا Ransomware چیست؟ باج افزار (Ransomware) یا نرم افزار باجگیر گونه‌ای از بدافزارهاست که معمولا به نوعی مانع

Read More