تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

client-server

سمت کلاینت Client-Side

سمت کلاینت یا Client-Side چیست؟ سمت کلاینت (Client-Side) اصطلاحی در مورد اعمالی است که در یک ارتباط کلاینت – سرور

Read More