تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

captcha

کپچا CAPTCHA

کپچا یا CAPTCHA چیست؟ کپچا یا CAPTCHA آزمونی است که برای تشخیص انسان یا ماشین بودن کاربر به کار می‌رود.

Read More