تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

boot loader

بوت Boot

بوت یا Boot چیست؟ بوت شدن (یا Booting Up) در رایانه به فرایندی گفته می‌شود که طی آن یک سیستم

Read More