تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Autosuggest

تکمیل خودکار Autocomplete

تکمیل خودکار یا Autocomplete چیست؟ تکمیل خودکار (Autocomplete) به خاصیتی در یک فیلد متنی گفته می‌شود که باقی‌مانده واژه یا

Read More