تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کلید Prt Sc

پرینت اسکرین Print Screen

پرینت اسکرین یا Print Screen چیست؟ پرینت اسکرین (Print Screen) عنوان یکی از کلیدهای کاربردی است که در اغلب صفحه

Read More