تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کلید بک اسپیس

بک اسپیس Backspace

بک اسپیس یا Backspace چیست؟ بک اسپیس (Backspace) یکی از کلیدهای پرکاربرد در صفحه کلیدهای رایانه ای است که برای

Read More