تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کلاه سفید

هکر Hacker

هکر یا Hacker به چه کسی گفته می‌شود؟ هکر (Hacker) در حوزه امنیت رایانه به فردی گفته می‌شود که به

Read More