تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کامپیوتر صفحه کلیدی

کامپیوتر صفحه کلیدی Keyboard computer

کامپیوتر صفحه کلیدی یا Keyboard computer چیست؟ کامپیوتر صفحه کلیدی (Keyboard computer) به گونه‌ای از کامپیوترهای شخصی گفته می‌شود که

Read More