تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ویروس کش

آنتی ویروس Antivirus

آنتی ویروس یا Antivirus چیست؟ آنتی ویروس (Antivirus) یا ویروس کش که با نام Anti Malware (ضد بدافزار) نیز شناخته

Read More