تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

نرم افزار مستقل

نرم افزار قابل حمل Portable Application

نرم افزار قابل حمل یا Portable Application چیست؟ نرم افزار قابل حمل یا پرتابل (Portable Application) به نرم‌افزارهایی گفته می‌شود

Read More