تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

مکان‌نما

کرسر یا مکان نما Cursor

مکان نما یا Cursor چیست؟ مکان نما یا کرسر (Cursor) در واسط‌های کاربری رایانه‌ای، نشانگری است که برای نمایش نقطه‌ی

Read More