تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

منوی راست کلیک

منوی زمینه Context Menu

منوی زمینه یا Context Menu چیست؟ منوی زمینه (Context Menu) المانی از رابط کاربری گرافیکی (GUI) است که معمولا هنگام

Read More