تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

طراحی ریسپانسیو

طراحی واکنشگرا (ریسپانسیو) وب Responsive Web Design – RWD

طراحی واکنشگرا (ریسپانسیو) وب یا Responsive Web Design چیست؟ طراحی واکنشگرا یا ریسپانسیو وب (به اختصار RWD) رویکردی در طراحی

Read More