تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

شرکت گوگل

گوگل Google

معرفی شرکت گوگل Google گوگل (Google) یک شرکت آمریکایی چند ملیتی در حوزه‌ی فناوری است که به صورت تخصصی در

Read More